Traumasensitief Onderwijs

Scholen met een traumasensitief onderwijsklimaat zijn zich bewust van de impact van ingrijpende jeugdervaringen op de ontwikkeling van leerlingen en stemmen zo goed mogelijk af op de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften van deze leerlingen. Ze bieden leerlingen een veilige plek waar ze met plezier naartoe gaan en zoveel mogelijk tot ontwikkeling en leren kunnen komen. In een traumasensitief onderwijsklimaat staat ook een gezonde werkomgeving voor het schoolteam centraal waar inspanning én ontspanning, zelfreflectie en onderlinge steun de dagelijkse praktijk zijn. 

Veelgestelde vragen van scholen zijn:

  • Hoe ontwikkel je een traumasensitief onderwijsklimaat?
  • Wat zijn de opbrengsten van een traumasensitief onderwijsklimaat voor leerkrachten en leerlingen?


Deze twee vragen staan centraal in het NRO project Traumasensitief Onderwijs (TSO). 

Nieuw! 

Congres Traumasensitief Onderwijs
Woensdag 6 april  2022 organiseerden we het congres Traumasensitief Onderwijs. 
Presentaties (download pdf)
Foto's

Artikel

Wat is nodig voor een succesvolle implementatie van Traumasensitief Onderwijs: een review 

Consortiumpartners

Het project Traumasensitief Onderwijs is mede mogelijk gemaakt met financiering van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek