Artikel (ingediend): 
'Literatuur review beïnvloedende factoren implementatie traumasensitief onderwijs'

In deze review geven we vanuit de literatuur inzicht in de faciliterende en belemmerende factoren in de implementatie van traumasensitief onderwijs.

Artikel (ingediend): 
'Traumasensitief onderwijs: Ervaringen uit de praktijk'

In dit artikel geven we inzicht in de opbrengsten van traumasensitief onderwijs voor Nederlandse scholen en de factoren die de implementatie beïnvloeden.

Artikel (ingediend): 
'Prevalentie van ingrijpende gebeurtenissen en PTSS-symptomen bij leerlingen'

In dit artikel geven we inzicht in de prevalentie van ingrijpende gebeurtenissen (ACEs) en PTSS-symptomen bij leerlingen in regulier en (voortgezet) speciaal onderwijs.
De ACE prevalentiecijfers zijn tevens opgenomen in de vernieuwde druk van het boek "Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen" (Coppens et al., 2021).