Artikel (in voorbereiding): 
Review 'Beïnvloedende factoren implementatie traumasensitief onderwijs'

In deze review geven we vanuit de literatuur inzicht in de faciliterende en belemmerende factoren in de implementatie van traumasensitief onderwijs.

Artikel (in voorbereiding): 
Artikel 'Traumasensitief onderwijs: Ervaringen uit de praktijk'

In dit artikel geven we inzicht in de opbrengsten van traumasensitief onderwijs voor Nederlandse scholen en de factoren die de implementatie beïnvloeden.