Artikelen

Vanuit het project traumasensitief onderwijs worden verschillende artikelen en bijbehorende factsheets gepubliceerd. Hieronder een overzicht van de gepubliceerde en verwachte artikelen.

Gepubliceerd

Artikel
Een traumasensitief klimaat in de school: Hoe doe je dat en wat levert het op? (2023). Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 1, 44-50.

In dit artikel beschrijven we hoe  je een traumasensitief klimaat in een school ontwikkelt. En wat de opbrengsten zijn van een traumasensitief onderwijsklimaat voor leerkrachten en leerlingen.


Artikel
Facilitators and Barriers in the Implementation of Trauma-Informed Approaches in Schools: A Scoping Review (2022). School Mental Health.

In dit artikel geven we vanuit de literatuur inzicht in factoren die de implementatie van traumasensitief onderwijs beïnvloeden.


FACT sheet:
Wat is nodig voor een succesvolle implementatie van Traumasensitief Onderwijs: een review 

Een korte samenvatting van de resultaten van het artikel. 

Artikel
Prevalentie van ingrijpende gebeurtenissen en PTSS-symptomen bij leerlingen (2021). Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 4, 49-56. 

In dit artikel geven we inzicht in de prevalentie van ingrijpende gebeurtenissen (ACEs) en PTSS-symptomen bij leerlingen in regulier en (voortgezet) speciaal onderwijs.

De ACE prevalentiecijfers zijn tevens opgenomen in de vernieuwde druk van het boek "Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen" (Coppens et al., 2021).
 

FACT sheet:
Hoe vaak komt het voor? Prevalentie van ingrijpende gebeurtenissen en PTSS-symptomen bij leerlingen

Een korte samenvatting van de resultaten van het artikel. 

FACT sheet:
Hoe vaak komt het voor? Prevalentie van ingrijpende gebeurtenissen op basis van het originele ACEs framework van Felitti.

Artikel
Trainen voor traumasensitief onderwijs. Kind & Adolescent Praktijk, 20 (4), 24-31. 

In dit artikel geven we inzicht in de ervaringen  van de scholen en onze aanbevelingen met betrekking tot het implementeren van traumasensitief onderwijs.  

Verwacht

Artikel (in voorbereiding):

In dit artikel geven we inzicht in de opbrengsten van TSO voor leerkrachten.

Artikel (in voorbereiding):

In dit artikel geven we inzicht in de opbrengsten van TSO voor leerlingen.