Resultaten

Op deze pagina worden de resultaten van het project TSO weergegeven, zoals het handboek implementatie TSO, artikelen, congressen en nieuwsbrieven.

Uitgelicht! 

Artikel literatuur review implementatie factoren TSO:
In dit artikel geven we inzicht in de factoren die een succesvolle implementatie van TSO beïnvloeden.

Artikel prevalentie ACEs:
In dit artikel geven we inzicht in de prevalentie van ingrijpende gebeurtenissen (ACEs) en PTSS-symptomen bij leerlingen in regulier en (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Handboek implementatie TSO:
Het handboek dat wij hebben ontwikkeld kan scholen ondersteunen bij de implementatie van traumasensitief onderwijs in de school. Het handboek implementatie TSO is nu beschikbaar.

Ontwikkelmodel TSO:
In het handboek wordt het ontwikkelmodel Traumasensitief Onderwijs besproken wat scholen richting kan geven in het ontwikkelen en borgen van een traumasensitief onderwijs klimaat. Een beknopte versie van het ontwikkelmodel TSO is nu beschikbaar.

Coping vaardigheden tool:
Belangrijk onderdeel van traumasensitief onderwijs is leerlingen ondersteunen bij zelfregulatie. Voor scholen hebben we een coping vaardigheden tool ontwikkeld.