Consortium studenten 2020-2021

Master stage

Fleur Kremer
Stagiaire TSO

Stageproduct:
Psycho-educatie stress en trauma voor leerlingen

Kim Dirken 

Stagiaire TSO (per 01-01-20)

Stage product:
Rapportage kwalitatief onderzoek opbrengsten TSO cohort 1

Master scriptie

Nadia Lamchachti 
Scriptie onderwerp: volgt


Master scriptie

Merel Leijenaar
 Scriptie onderwerp: volgt 

Consortium studenten 2019-2020

Master stage

Hande Adiyaman
Stagiaire TSO

Stageproduct:
Praktijkervaringen scholen traumasensitief onderwijs

Almedina Music 

Stagiaire TSO

Stage product:
Cultuur sensitiviteit en traumasensitief onderwijs
Bachelor scriptie

Antal Simmelink, Anne den Dulk & Kim ter Bogt

Voorlopige resultaten

Samenvatting:
In dit onderzoek werd onderzocht of er een positief verband is tussen adverse childhood
experiences (ACEs) en mentale gezondheids-problemen en of dit verband gemedieerd wordt door PTSS-klachten, executief functioneren en veerkracht bij leerlingen tussen de elf en negentien jaar. Conform de verwachting bleek uit een regressieanalyse dat er een positieve samenhang was tussen ACEs en mentale gezondheidsproblemen. Uit de multipele mediatie-analyse middels PROCESS bleek dat conform verwachting PTSS-klachten en executief functioneren het verband tussen ACEs en mentale gezondheids-problemen medieerden. In tegenstelling tot de verwachting medieerde veerkracht het verband tussen ACEs en mentale gezondheidsproblemen echter niet. 

Master scriptie

Jannes van Duuren


Voorlopige resultaten

Samenvatting:
In dit onderzoek werd onderzocht of er een positief verband is tussen adverse childhood
experiences (ACEs) - met specifieke aandacht voor ACEs betreffende kindermishandeling - en internaliserende problemen bij leerlingen tussen de elf en negentien jaar. Tevens werd onderzocht of dit verband gebufferd wordt door veerkracht. Conform de verwachting bleek uit de regressie analyse dat er een positief verband was tussen ACEs - en ook meer specifiek ACEs betreffende  kindermishandeling - en internaliserende problemen. In tegenstelling tot de verwachting bleek uit de moderatie analyse dat veerkracht het verband tussen ACEs en internaliserende problemen niet bufferde. 

Master scriptie

Maxime Bleeker


Voorlopige resultaten

Samenvatting:
In dit onderzoek werd

de psychometrische kwaliteit van ACE Youth Screener (ACE-YS) onderzocht bij leerlingen tussen de elf en negentien jaar. De ACE-YS bestaat uit 19 conventionele en uitgebreide ACE domeinen.  Uit o.a. de Meervoudige Correspondentie Analyse kwamen vier mogelijke samenstellingen voor de cumulatie van ACE-scores naar voren. De interne consistentie, convergente validiteit en het onderscheidend vermogen van drie van de vier samenstellingen van ACE-scores bleken voldoende. Voorkeur ging uit naar de ACE-19 (conventionele en uitgebreide ACE domeinen) en ACE-10 (alleen conventionele ACE domeinen). Uit de ROC-analyse bleek dat op basis van de ACE-19 een afkapwaarde van vier of meer ACEs gebruikt kan worden om leerlingen met risico op PTSS of mentale gezondheidsproblemen te identificeren. Op basis van de ACE-10 kan een afkapwaarde van twee of meer ACEs gebruikt worden om risico leerlingen te identificeren. 

Master scriptie

Michelle Uittenbroek


Voorlopige resultaten 

Samenvatting:
In dit onderzoek werd onderzocht of er een positieve relatie is tussen ACE's en externaliserende problemen of de kwaliteit van de leerling-leerkracht relatie dit verband modereert bij leerlingen tussen de elf en negentien jaar. Conform de verwachting werd er een positief verband gevonden tussen ACEs en externaliserende problemen. In tegenstelling tot de verwachting bleek er geen duidelijke evidentie voor een negatief verband tussen de kwaliteit van de leerkracht-leerling relatie en externaliserende problemen. Ook bleek, in tegenstelling tot de verwachting, dat de kwaliteit van de leerkracht-leerling relatie het verband tussen ACEs en  externaliserende problemen niet modereerde.