Consortium trainers

Petra Helmond

Dr. Petra Helmond is senior onderzoeker en projectleider van het NRO project Traumasensitief Onderwijs (TSO). In het project is zij tevens trainer geweest voor de teamtraining van De Blokpoelschool en het Vada College. Daarnaast  werkt zij als orthopedagoog in de kinder- en jeugdpsychiatrie bij Levvel (voorheen de Bascule) met specifieke aandacht voor trauma- en gehechtheidsproblemen.


Petra: ‘’Het is super krachtig om samen met een interne trainer van de school de teamtraining te verzorgen. Op deze manier kan je samen het beste verbinding maken met wat er al in de school aanwezig is en wat er verder ontwikkeld kan worden op gebied van TSO na de teamtraining. Hierin is de samenwerking tussen kartrekker TSO, de werkgroep TSO en de inhoudelijke en praktische ondersteuning vanuit schoolleiders belangrijk om de gestelde prioriteiten op gebied TSO voor de school te stap voor stap verwerkelijken".

Petra is bereikbaar via: [email protected]

Debby Kessels

Debby Kessels verzorgt trainingen gericht op traumasensitief lesgeven. Ze werkt vanuit haar éénmanszaak Twist4You. In het project is zij trainer bij PI School Hondsberg en Aventurijn. Daarnaast biedt Debby training, coaching en hulpverlening aan vanuit Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet in het onderwijs en de jeugd- en gehandicaptenzorg.

Debby: "Het mooie van TSO en de teamtraining is dat je een gezamenlijke taal creëert als school rond leerlingen. Het zorgt voor bewustwording én leerkrachten voelen zich meer competent omdat ze weten dat wat ze doen er ook daadwerkelijk toe doet, ze twijfelen minder en voelen meer grond onder hun voeten. De leerling komt hierdoor weer tot ontwikkeling en vooral toe aan leren. Dus je kunt je voorstellen dat ik super enthousiast ben over dit project. Mooi dat er nu ook onderzoek gedaan wordt naar de implementatie, borging en de opbrengsten van TSO!"

 

Debby is inzetbaar als trainer voor de teamtraining TSO in de regio’s Limburg en Noord-Brabant en te bereiken via: [email protected]

Karien Stolk

Drs. Karien Stolk heeft diverse schoolteams (BaO, V(S)O, MBO) getraind in traumasensitief lesgeven. In het project is zij trainer voor De Bolster. Daarnaast is ze als GZ-psycholoog werkzaam als traumabehandelaar in de Jeugdzorg Plus (Harreveld), waar zij met inzet van EMDR, gedragstherapie en schematherapie jongeren behandelt met complex trauma, maar ook teams traint in traumsensitief opvoeden. Verder is Karien werkzaam als supervisor VGCT en supervisor i.o. VEN. 


Karien: "Ik ervaar dagelijks hoe belangrijk het is dat leerkrachten en groepsopvoeders traumasignalen kunnen herkennen en weten hoe hiermee om te gaan. Daardoor kunnen zij de jongeren steun en begrip bieden en beter inschatten hoe zij het leerproces kunnen stimuleren en hun gedrag in goede banen kunnen leiden. Om dit te kunnen bereiken en volhouden is aandacht voor goede zelfzorg, maar ook samenwerking met collega’s van groot belang". 

Karien is bereikbaar via: [email protected]

 

Marian van Esch 

Marian van Esch heeft bij meerdere scholen workshops en trainingen traumasensitief lesgeven verzorgd. In het project is zij trainer bij PI school de Hondsberg. Marian is werkzaam bij de Steeds Sterker Academie van Sterk Huis.  

Sterk Huis biedt specialistische jeugdzorg en vrouwenhulpverlening in Midden-Brabant. Marian werkt als trainer en opleider en richt zich daarbij op traumasensitief lesgeven en werken en gehechtheids-bevorderende interventies.


Marian: "Het verzorgen van workshop en trainingen op gebied van traumasensitief lesgeven doe ik met veel plezier en ik combineer dit met mijn jarenlange praktijkervaring in het werken met gezinnen. Het lijkt me supergaaf om dez teamtraining traumasensitief lesgeven te verzorgen samen met een collega van de school zelf, die weet van de hoed en de rand en goed kan inspelen op de dagelijkse praktijk èn de implementatie vorm kan geven". 


Marian is te bereiken via: [email protected] 

Marije van Etten

Marije van Etten heeft aan scholen individuele begeleidingstrajecten geboden om leerkrachten te ondersteunen bij het begeleiden van getraumatiseerde leerlingen. In het project is ze trainer bij De Hoeksteen en De Vuurvlinder. Marije heeft 15 jaar ervaring in de jeugd GGZ en momenteel als werkzaam als GZ-psycholoog vanuit haar eigen praktijk SYNC Psychologie waar zij diagnostiek en behandeling biedt aan cliënten van jong tot oud.

Marije: " Mijn focus is door de jaren heen sterk komen te liggen bij kinderen en gezinnen die getraumatiseerd zijn geraakt door ingrijpende gebeurtenissen. Op scholen wordt afgelopen jaren een enorme slag gemaakt 

op het gebied van trauma en het kijken met een “trauma-bril” naar kinderen. Een hele belangrijke stap. Vandaar dat ik me heb laten trainen in het geven van de training “lesgeven aan getraumatiseerde kinderen” door Leony Coppens. Ik ga graag samen met scholen aan de slag op gebied van traumasensitief lesgeven". 


Marije is inzetbaar voor training in regio Haaglanden en is te bereiken via: [email protected]   

Jacqueline Engel

Jacqueline Engel heeft in kader van een pilot onderzoek naar het effect van traumasensitief lesgeven  verschillende scholen getraind in Den-Haag. In het project is ze trainer bij De Vuurvlinder. Jacqueline heeft 15 jaar ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie en momenteel als ZZP-er werkzaam als GZ-psycholoog, EMDR-practitioner

en Cognitief Gedragstherapeut. 

Jacqueline: “In mijn werk in de GGZ zag ik veel kinderen met hechtings- en traumaproblematiek vastlopen in het onderwijs. Na het volgen van de training bij Leony Coppens ben ik erg enthousiast geworden voor dit thema. De combinatie van een trainersduo waarin iemand vanuit zorg en onderwijs vertegenwoordigd zijn, vind ik heel krachtig. Professionals uit het onderwijs kunnen vaak zulke goede voorbeelden geven van hoe zij zelf ervaringen met dit thema  hebben in de klas, dat werkt zoveel krachtiger dan wanneer ik thema’s aanhaal waar zij tegenaan lopen. En we geven het goede voorbeeld: samenwerking is zo belangrijk!”


Jacqueline is inzetbaar als trainer voor teamtrainingen TSO in de regio’s Haaglanden, omgeving Leiden/ Alphen aan den Rijn/Zuid Holland en is te bereiken via: mindyourspiritpsychologie
@gmail.com

Rob Verheijen 

Rob Verheijen heeft ervaring in het verzorgen van workshops en trainingen op gebied van traumasensitief lesgeven en opvoeden. Daarnaast heeft Rob ruime ervaring als jeugdzorg-professional en hij werkzaam als jeugdzorgwerker en pleegzorgbegeleider bij Rubicon-Jeugdzorg.

 

Rob: "In de praktijk van de pleegzorg heb ik de visie ontwikkeld dat pleegkinderen veelal op het gebied van gehechtheid en trauma schade hebben opgelopen. Het vraagt een specifieke sensitieve benadering om ook deze kinderen zo veel mogelijk ontwikkelingskansen te bieden. 
Ik zie ook binnen het onderwijs dat er veel behoefte is aan kennis en vaardigheden op het gebied van traumasensitiviteit. Door de training “Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen” heb ik meer tools in mijn rugzak zitten om ook relaties tussen jongeren en leerkrachten in het kader van traumasensitiviteit te benaderen.

Op deze wijze probeer ik een bijdrage te leveren aan het “verspreiden” van het gedachtegoed over traumasensitiviteit".

Rob is bereikbaar via:
[email protected]
 

Andre Bolks

Andre Bolks heeft ervaring in het verzorgen van workshops en trainingen op gebied van traumasensitief lesgeven en opvoeden. In het project is Andre trainer bij het Krommerijn College en De Bolster. Daarnaast is Andre een ervaren professional als gezinshuisouder (tot 2020) in de jeugdzorg en leerkracht in het onderwijs. Hij biedt trainingen, coaching en begeleiding.

Andre: "Mijn motto is: Traumasensitief Werken Is Een Manier Van Leven.  Het is geen methode of lijstje wat je af kunt vinken, maar echt een levensstijl waarbij je vaak de traumabril op mag zetten. Traumasensitief lesgeven en opvoeden geeft inzicht in wat trauma is en wat het met kinderen  doet. Hoe kun je het gedrag gaan begrijpen en daarop inspelen? Voor jezelf zorgen is dan van levensbelang.  Als ervarings-deskundige neem ik scholen mee in de theorie en kan ik vanuit mijn eigen leven als leerkracht en gezinshuisouder praktische ondersteuning geven".


Andre is te bereiken via: [email protected]