Nieuwsbrief 4, augustus 2021

In deze nieuwsbrief vertellen we over de stand van zaken van de  evaluatiestudie en publicaties vanuit het project TSO.Nieuwsbrief 3, april 2020

In deze nieuwsbrief vertellen we over het door het consortium ontwikkelde handboek implementatie TSO, de publicaties in voorbereiding en de evaluatiestudie.Nieuwsbrief 2, juni 2019

In deze nieuwsbrief vertellen we over onze eerste inzichten over de implementatie van TSO en de eerste twee scholen die meedoen aan de evaluatiestudie.Nieuwsbrief 1, januari 2019

In deze nieuwsbrief vertellen we wat we in het NRO project TSO gaan onderzoeken.