Project TSO

Het NRO project “Traumasensitief Onderwijs: implementatie van een traumasensitief klimaat in scholen door professionalisering van leerkrachten” wordt uitgevoerd door het consortium Traumasensitief Onderwijs (TSO).

In het project onderzoeken we wat bekend is uit de literatuur en praktijk over het succesvol implementeren van TSO in scholen. Deze kennis is verwerkt in een handboek wat gebruikt kan worden bij de implementatie van TSO.

Daarnaast onderzoeken we de opbrengsten van de implementatie van TSO op gebied van traumakennis en competentie gevoel van leraren, de relatie leerling-leerkracht, het klassenklimaat en op posttaumatische stress symptomen, mentale gezondheid, veerkracht en zelfregulatie van leerlingen.