Evaluatie TSO

Doel:

Inzicht krijgen in de opbrengsten van Traumasensitief Onderwijs voor leerkrachten en leerlingen

 

Onderzoeksvragen:

1. Vergroot het implementeren van ‘Traumasensitief Onderwijs’ in het (speciaal) onderwijs de kennis en competenties van leerkrachten ten aanzien van traumasensitief handelen?

2. Helpt het implementeren van ‘Traumasensitief Onderwijs’ in het (speciaal) onderwijs om het functioneren van de leerling te verbeteren?

Onderzoeksdesign:
Aan het onderzoek doen acht scholen (2 regulier en 6 speciaal onderwijs) gedurende twee schooljaren mee. In het eerste schooljaar doen de scholen mee aan drie metingen bij docenten en leerlingen. Ook vinden in de tweede helft van het eerste schooljaar de voorbereidingen plaats voor de implementatie van traumasensitief onderwijs. In het tweede schooljaar vindt de implementatie traumasensitief onderwijs plaats en doen de scholen wederom mee aan drie metingen bij docenten en leerlingen. 

Uitkomstmaten:
In het evaluatie onderzoek worden de opbrengsten onderzocht van een traumasensitief schoolklimaat op leerkrachtcompetenties, relatie leerling-leerkracht, klassenklimaat en op de symptomen van trauma, mentale gezondheid, veerkracht en zelfregulatie van leerlingen met ingrijpende jeugdervaringen.

In deze poster wordt een overzicht gegeven van het project.

Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek?
Klik op onderstaande knop.